Nasi terpeuci

mgr Ewa Stepaniuk : placówka Bemowo, godz. pracy pon, śr, pt 13.30-21.00; wt,czw 7.00-14.00

mgr Ewa Stepaniuk

placówka Bemowo, godz. pracy pon, śr, pt 13.30-21.00; wt,czw 7.00-14.00

Cechuje mnie pozytywne nastawienie do ludzi i wysoki poziom empatii. W pracy wyznaję zasadę, że najważniejszy jest pacjent i jego problemy, a moim zadaniem jest zrobić wszystko, aby pomóc mu się z nimi uporać.

Uczelnie:    2012-2014 r -  Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunek fizjoterapia, tytuł Magistra

                     2009- 2012 r-   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kierunek fizjoterapia, tytuł Licencjata

Hobby: fitness, siłownia

Ilość godzin spędzona na kursach zawodowych: 1097

Wzięłam udział w :

 • Kręgosłup - osteopatyczna diagnostyka i leczenie

Aktualnie jestem w trakcie cyklu szkoleń, które kompleksowo i holistycznie podchodzą do terapii bólów i dysfunkcji kręgosłupa. Kurs pogłębia umiejętności diagnostyczne jak i terapeutyczne z zakresu terapii manualnej, mięśniowo-powięziowej z zawarciem technik osteopatycznych i terapii wisceralnej. Metoda sprawdza się nie tylko w leczeniu ostrych dolegliwości ale również stanów przewlekłych, będących często skutkiem dysfunkcji w odległych rejonach ciała pacjenta.

 • Kurs terapii manualnej według Praskiej Szkoły Koncepcji K. Lewita

Szkolenie uczące sposobu badania i terapii odwracalnych zaburzeń narządu ruchu. Metoda pracy na stawach dotkniętych dysfunkcją oraz tkankach miękkich (mięśnie, powięź, tkanka skórna i podskórna) o nieprawidłowym napięciu. Celem metody jest przywrócenie utraconej funkcji oraz zniesienie dolegliwości bólowych.

Terapia manualna według koncepcji K. Lewita świetnie sprawdza się w terapii bólów kręgosłupa wynikających z zablokowań w obrębie jego stawów, dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych oraz wszelkich dolegliwości spowodowanych zaburzeniem napięć w obrębie mięśni czy powięzi, wynikających z ich przeciążenia.

 • Kurs terapii manualnej według koncepcji Kaltenborna i Evjentha

Metoda służy diagnozowaniu i leczeniu dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Techniki doskonale sprawdzają się w redukowaniu dolegliwości bólowych oraz zwiększaniu ruchomości stawów w przypadku choroby zwyrodnieniowej s. biodrowego czy kolanowego, po unieruchomieniu lub zabiegach operacyjnych stawów kończyn czy też zaburzeń w obrębie stawu rzepkowo-udowego. Koncepcja Kaltenborn – Evjenthdaje daje świetne efekty również w leczeniu dyskopatii wszystkich części kręgosłupa. Szkolenie jest doskonałym uzupełnieniem poznanej wcześniej przeze mnie szkoły terapii manualnej, co pozwala na udzielenie pomocy większej ilości pacjentów i efektywniejszemu procesowi leczenia.

 • FDM (Fascial Distortion Model)

Metoda leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi. Koncepcja zakłada, że odczuwane dolegliwości mają swoją przyczynę w jednym z sześciu zniekształceń w obrębie powięzi. Adekwatnie do nich stosuje się odpowiedni sposób leczenia, który szybko przynosi efekt w postaci zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia dolegliwości bólowych. Umożliwia pracę z pacjentami z wieloma schorzeniami. Szczególnie dobre rezultaty zauważyłam w terapii skręcenia stawu skokowego, łokcia tenisisty, golfisty, drobnych urazów więzadeł pobocznych czy też więzadła rzepki w stawie kolanowym oraz ograniczeń ruchomości w obszarze kręgosłupa szyjnego i barku.

 • MT – REHA Medyczny Trening Rehabilitacyjny

Leczenie dysfunkcji stawów kończyn oraz kręgosłupa takich jak niestabilność czy ograniczenie ruchomości przez specjalnie dobrane ćwiczenia fizyczne – z obciążeniem lub ciężarem własnego ciała. Metody stabilizacji oraz mobilizacji poszczególnych części narządu ruchu poprzez trening sportowy. Doskonały do wzmocnienia mięśni tułowia i stabilizatorów kręgosłupa w przypadku występowania epizodów bólowych w jego obszarze lub też prewencji tego typu dolegliwości. Świetna metoda pracy nad funkcją stawu kolanowego po zabiegach operacyjnych takich jak rekonstrukcja więzadeł czy leczenie łąkotek. Specjalnie dobrany trening umożliwia pracę nad stabilizacją łopatki co często jest kluczem do pozbycia się dolegliwości bólowych i ograniczeń ruchomości w obrębie barku. Szkolenie poruszające tematykę efektywnego treningu siłowego oraz polepszenia wydolności fizycznej i krążeniowej przez indywidualnie dobrany trening biegowy.

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego

Wyselekcjonowany zestaw testów o największej wartości diagnostycznej oraz dobór najskuteczniejszych technik leczenia. Uzyskaną wiedzę wykorzystuje z powodzeniem w procesie rehabilitacji pacjentów z dysfunkcją stawu barkowo-obojczykowego, zespołem ciasnoty podbarkowej, „barkiem zamrożonym” oraz uszkodzeniem mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Szkolenie pozwoliło mi na pogłębienie wiedzy w zakresie fizjoterapii po zabiegach operacyjnych w obrębie barku takich jak artroskopia, szycie stożka rotatorów czy rekonstrukcja obrąbka stawowego.

 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Szkolenie zawierające odpowiednio dobrane do schorzenia techniki terapii manualnej, metody neurofizjologicznej PNF oraz ćwiczenia usprawniające, które w połączeniu pozwalają na kompleksową i wielokierunkową terapię skolioz. Warto zwrócić uwagę, że ten rodzaj wad postawy nie jest jedynie problemem kręgosłupa. Wymaga często skorygowania nieprawidłowego ustawienia miednicy, wyeliminowania dysfunkcji w obrębie stawów stopy oraz pracy nad dysbalansem mięśniowym w obrębie kończyn dolnych.

 • PNF podstawowy

Metoda neurofizjologiczna, której celem nadrzędnym jest przywrócenie pacjentowi utraconej, ważnej dla niego funkcji bez odczuwania bólu. Bazuje na wykorzystaniu silniejszych obszarów ciała w celu mobilizacji rezerw organizmu i wzmocnienia jego słabszych części. To pacjent decyduje o celach terapii, a fizjoterapeuta pomaga mu te zamierzenia osiągnąć. PNF jest doskonałym sposobem pracy z pacjentami posiadającymi niedowłady w obrębie kończyn, np. w wyniku doznanego udaru mózgu. Świetnie sprawdza się również w pracy nad stabilizacją tułowia, u pacjentów z wadami postawy oraz przy stabilizacji łopatki i w odbudowie prawidłowego rytmu ruchu u osób ze schorzeniami barku.

 • Kinesiology Taping

Inaczej plastrowanie dynamiczne. Popularny i szczególnie ceniony przez sportowców, ale także bardzo lubiany przez większość pacjentów. Ściśle określony sposób aplikowania specjalnych plastrów pozwala na bodźcowanie organizmu w kierunku zmiany jego funkcjonowania na prawidłowe. Od sposobu naklejenia zależy efekt, jaki aplikacja może wywołać. Kinesiology Taping stosuję w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni, w tym mięśni przykręgosłupowych, wywołującego dolegliwości bólowe szczególnie często w obrębie odcinka lędźwiowego i szyjnego. Doskonale sprawdza się u sportowców i osób aktywnych po kontuzji mięśni, np. dwugłowego uda, w celu jego zabezpieczenia przed doznaniem kolejnego urazu. Pełni funkcję stabilizacyjną przy problemach z rzepką, po skręceniu stawu skokowego czy urazach barku. Odpowiednia aplikacja odciąża nadwyrężone więzadła kolana czy stawy krzyżowo-biodrowe. Taping świetnie radzi sobie z likwidacją obrzęków oraz siniaków i krwiaków podskórnych. Stosowany jest również w terapii blizn.

Plastrowanie dynamiczne szczególnie dobrze działa w połączeniu z innymi rodzajami leczenia, takimi jak terapia manualna czy medyczny trening rehabilitacyjny.

 • Dobór i montaż wkładek ortopedycznych ICB MEDICAL

Przy pomocy badania komputerowego stóp na platformie podometrycznej jestem w stanie ocenić zaburzenia w ich obrębie takie jak koślawość czy szpotawość pięt, płaskostopie poprzeczne, podłużne, przeciążenie stawów palucha wiążące się z tworzeniem palucha koślawego (tzw. „haluxa”) czy też palucha sztywnego. Na podstawie wyników dobierane jest adekwatne leczenie. Zaleceniem może być poddanie się terapii manualnej, rozpoczęcie specjalnie dobranych ćwiczeń lub wyrobienie wkładki na wymiar. Termoplastyczne właściwości wkładki ICB umożliwiają ich indywidualne modelowanie adekwatnie do stopy i schorzeń pacjenta. Umożliwia to korekcję ustawienia pięty, odbudowę łuków stopy, których dysfunkcja wiąże się z powstawaniem płaskostopia, czy też odciążenie stawów palucha.

 • Diagnostyka obrazowa

Kurs dający umiejętności lepszego czytania badań obrazowych takich jak RTG czy rezonans magnetyczny.

 • Szkolenie „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy", specjalność „FIZJOTERAPIA W SPORCIE”

Szkolenie rozwijające zagadnienia fizjologii i biomechaniki sportowej. Prezentacja metod specjalnych wyjątkowo chętnie wykorzystywanych w pracy ze szczególnie eksploatowanym organizmem sportowca, zarówno w zakresie profilaktyki urazów jak i rehabilitacji po doznanej kontuzji. Zagadnienia z zakresu żywienia w sporcie oraz znaczenia odpowiedniego nawodnienia na funkcje fizyczne.

mgr Magdalena Dukwicz : placówka Bielany, godz. pracy pn, śr, pt 15:00- 21:00; wt, czw 7:00- 13:00

mgr Magdalena Dukwicz

placówka Bielany, godz. pracy pn, śr, pt 15:00- 21:00; wt, czw 7:00- 13:00

Zawód fizjoterapeuty wybrałam, ponieważ chciałam pomagać ludziom i ten cel przyświeca mi przy pracy. Wielokrotnie słyszałam od pacjentów, że przyzwyczaili się do życia z bólem i wiedzą, że tak już zostanie. Ogromną satysfakcję sprawia mi, gdy pacjent orientuje się, że to nieprawda i dostrzega nowe możliwości działania, które do tej pory były ograniczone przez ból czy chorobę. Dużą wagę przykładam do edukacji pacjenta, jak ma sobie radzić z dolegliwościami, a później jak postępować, by nie powróciły.

Uczelnie: 2006- 2008 r- Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunek fizjoterapia, tytuł Magistra

                  2003- 2006 r - Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunek fizjoterapia, tytuł Licencjata

Hobby: wspinaczka

Liczba godzin spędzonych na kursach: 441,5

Wzięłam udział w :

 • Kurs Terapii Manualnej Maitland

Metoda ta jest skuteczna w leczeniu zarówno stawów kręgosłupa np. przy dyskopatii, jak i stawów obwodowych, czyli stawów biodrowych, kolanowych, skokowych, barkowych i łokciowych. Stosowana jest w chorobach zwyrodnieniowych, a także po urazach kończyn, zmniejszając dolegliwości bólowe i zwiększając zakres ruchomości w stawach.

 • Kurs PNF (proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe)

Metoda ta bazuje na wzorcach ruchu, które odbywają się w płaszczyznach diagonalnych, czyli skośnych. Jest to bardzo funkcjonalne podejście, ponieważ w takich płaszczyznach poruszamy się w naszym codziennym życiu oraz podczas uprawiania sportu. PNF jest bardzo skuteczny podczas procesu usprawniania pacjentów neurologicznych, np. po udarach i urazach czaszkowo-mózgowych, jak i u pacjentów ortopedycznych np. po artroskopii stawu kolanowego, po urazach i operacjach barku oraz w skoliozach, gdyż uczy ona pacjenta wykonania celowego, prawidłowego ruchu.

 • Szkolenie "Terapia punktów spustowych i suche igłowanie" wg Davida G. Simonsa

Jest to metoda bazująca na lokalizowaniu i likwidowaniu punktów spustowych bólu („trigger points”). Jedną z wykorzystywanych technik jest suche igłowanie, czyli aplikacja igły (bez leku) w odpowiedni punkt w celu jego rozluźnienia. Metoda ta jest rozwiązaniem na problemy mięśniowo-powięziowe, czyli takie, w których ból jest wywoływany przez te struktury, np. łokieć tenisisty. Może też działać pomocniczo, jako część planu terapeutycznego zmniejszając dolegliwości bólowe i „uwalniając” zakres ruchu w takich jednostkach jak dyskopatia , zamrożony bark, uszkodzenie obrąbka stawu biodrowego.

 • Kurs "Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich”.

Kurs jest oparty na wiedzy zaczerpniętej od najbardziej znanych autorów tj. K. Lewit, D. Simons, L. Chaitow, J. Cyriax. Metoda ma zastosowanie w leczeniu schorzeń przebiegających z dolegliwościami bólowymi, związanymi z długoutrzymywaną pozycją statyczną np. siedzącą przy komputerze,gdzie dochodzi do przeciążenia tkanek miękkich. Dobre rezultaty uzyskuje się przy bólach karku, ramion i głowy oraz odcinka lędźwiowego.

 • Kurs Kinesiology Taping.

Jest to metoda przydatna w urazach sportowych takich jak: skręcenia, uszkodzenia mięśni i więzadeł. Znakomicie się też sprawdza w schorzeniach narządu ruchu spowodowanych przeciążeniem np.: uszkodzenie stożka rotatorów, konflikt rzepkowo-udowy, a także pomocniczo w leczeniu bólów pleców.

Jestem instruktorem metody pilates. Jest to system ćwiczeń skupiający się na działaniu mięśni głebokich, odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa. Są to mięśnie bardzo istotne z punktu widzenia biomechaniki kręgosłupa, a ich trening pozwala nam likwidować dolegliwości bólowe pleców oraz zapobiegać ich powstaniu.

mgr Karolina Borawska : placówka Bielany, godz. pracy pon- pt 13:30-21:00

mgr Karolina Borawska

placówka Bielany, godz. pracy pon- pt 13:30-21:00

Chęć pomocy innym ludziom i fascynację organizmem człowieka wyssałam z mlekiem mamy(pielęgniarka). Wiedziałam też, że nie chcę pracować siedząc przy biurku. Zawód fizjoterapeuty jest zatem dla mnie idealny, mogę pomagać ludziom w osiągnięciu życia bez bólu i ograniczeń, a wszystko to w wygodnym stroju i z dużą dawką ruchu każdego dnia.

Hobby: wycieczki rowerowe, spływy kajakowe

Uczelnie: 2014- 2016 r - Gdański Uniwersytet Medyczny, kierunek fizjoterapia, tytuł Magistra

                   2011- 2014 r - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, kierunek fizjoterapia, tytuł Licencjata

Ilość godzin spędzonych na kursach : 342

Wzięłam udział w :

 • Kurs terapii manualnej  według koncepcji Kaltenborna - Evjentha. 

Metoda wykorzystywana jest głównie w ortopedii, tam gdzie ręcznie (manualnie) można poprawić stan tkanek, które są źródłem dolegliwości bólowych. Specyficzne techniki badania i leczenia obejmują: mięśnie (powięzie, brzuśce, ścięgna, przyczepy do kości), stawy (chrząstka stawowa, torebka stawowa i więzadła), nerwy (korzenie nerwowe, nerwy długie kończyn), krążki międzykręgowe (wypuklina, przepuklina).

W terapii metodą Kaltenborna - Evjentha stosowane są m.in.:

 • Trakcja (odciąganie dwóch powierzchni stawowych od siebie) w zależności od potrzeby wykonuje się ją w celu zmniejszenia bólu (niewielka amplituda ruchu). Po zastosowaniu terapii ulgę odczują osoby cierpiące na ból wywołany zmianami zwyrodnieniowymi stawów (np:. koksartroza, gonartroza). Bądź w celu rozciągnięcia torebki stawowej przykurczonej np. na skutek urazu długotrwałego lub unieruchomienia.
 • Ślizgi stawowe są skuteczne przy przywracaniu odpowiedniego zakresu ruchu w stawach po urazach (skrętnych czy zwichnięciach) bądź zabiegach operacyjnych (np.: po rekonstrukcji ACL - więzadło krzyżowe przednie, po wszczepieniu endoprotezy biodra)

Za pomocą technik stosowanych w metodzie Kaltenborn - Evjenth (odpowiednie badanie manualne i testy) można np. odróżnić rwę kulszową od zespołu rzekomokorzeniowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa i skutecznie zwalczyć ból i inne objawy towarzyszące tj.: drętwienie, mrowienie, osłabienie siły mięśniowej.

Praca na odcinku szyjnym kręgosłupa przyniesie ulgę osobom cierpiącym np na: napięciowe bóle głowy, zawroty głowy, a także szumy uszne oraz uczucie sztywności mięśni obręczy barkowej.

Terapia Manualna Kaltenborn - Evjenth ma zastosowanie przy leczeniu dysfunkcji każdej okolicy ciała. Do niektórych technik wykorzystywane są specjalne przybory w postaci pasów i klina terapeutycznego.

 

mgr Justyna Matuła : placówka Bemowo, godz. pracy wt, czw 13:30-21:00

mgr Justyna Matuła

placówka Bemowo, godz. pracy wt, czw 13:30-21:00

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako fizjoterapeuta Kadry Narodowej Kickboxingu w Formule Full Contact.

Hobby: sport, moda

Uczelnie: 2014- 2015 r - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku                                                                                         "Fizjoterapia w sporcie".

                 2013- 2015 r - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kierunek fizjoterapia, tytuł Magistra

                 2010- 2013 r - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kierunek fizjoterapia, tytuł Licencjata

Ilość godzin spędzonych na kursach : 372

Wzięłam udział w :

 • Kurs Nowoczesnej Medycyny Ortopedycznej wg dr Artura Biela

Kurs jest syntezą wielu znanych metod fizjoterapeutycznych (Cyriax , Kaltenborn, McKenzie , PNF, manipulacje krótkodzwigniowe, chiropraktyka, neuromobilizacje, techniki powięziowe). Metoda ta pozwala całościowo podejść do problemu z jakim zmaga się pacjent: od diagnozy do zaplanowania skutecznej terapii u pacjentów z problemami kręgosłupa a także kończyn dolnych i górnych.

 • Kurs Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a

Kurs nauczył mnie diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego u osób z problemami odcinka lędźwiowego kręgosłupa, biodra oraz stawów krzyżowo-biodrowych.

 • Kurs Terapii Manualnej wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model

Wiedzę oraz umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia wykorzystuję w diagnostyce oraz terapii leczenia bólu i zaburzeń występujących w układzie powięziowym, do których prowadzi wiele jednostek chorobowych, obrażeń czy też kontuzji. Metodę FDM stosuję u pacjentów z takimi problemami jak: zespół bolesnego barku, urazy mięśni, zapalenia ścięgna Achillesa i inne.

 • Kurs Terapii Trzewnej

Szkolenie z terapii trzewnej pozwala mi rozwijać holistyczne podejście do pacjenta poprzez pracę z układem pokarmowym w aspekcie występowania objawów bólowych w układzie ruchu.

 • Kurs Treningu Funkcjonalnego

Trening funkcjonalny wykorzystuję do pracy ze sportowcami a także osobami uprawiającymi sport amatorsko. Podstawowym założeniem treningu jest odbudowanie prawidłowych wzorców ruchowych, które mogły ulec uszkodzeniu poprzez uraz oraz nieprawidłowo wykonywane czynności życia codziennego. Trening funkcjonalny przeznaczony jest dla każdej grupy wiekowej.

 • Kurs Thera Band Academy: Sensomotoryka i system Gimstick w terapii. Trening funkcjonalny. Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical fitness.

Podczas szkoleń zapoznałam się z możliwościami wykorzystania przyborów terapeutycznych do ćwiczeń mających wpływ na koordynację, równowagę a także przyborów stosowanych w korekcji wad postawy.

mgr Daria Kokosza : placówka Bielany, godz. pracy pn 10:00- 12:30; śr 10:00- 12.45

mgr Daria Kokosza

placówka Bielany, godz. pracy pn 10:00- 12:30; śr 10:00- 12.45

Od początku kariery zawodowej pracuje z dziećmi. Praca z najmłodszymi pacjentami przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Każdy dzień stawia przede mną wyzwania oraz dostarcza nowych doświadczeń. Jestem szczęśliwa, gdy poprzez swoją pracę mogę pomóc małym pacjentom w osiąganiu kolejnych umiejętności, w tak ważnych dla nich pierwszych etapach życia.

Uczelnie:  2013-2015 r- Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie kierunek                                                                                            fizjoterapia, tytuł Magistra

                   2010-2013 r- Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie kierunek                                                                                            fizjoterapia, tytał Licencjata

Hobby: taniec, jazda na rolkach

Ilość godzin spędzonych na kursach: 720

Wzięłam udział w:

 • Kurs PNF podstawowy

Założeniem tej metody jest odtworzenie utraconego ruchu/funkcji poprzez odpowiednio dobrane przez terapeutę techniki. Podczas każdej terapii dąży się do osiągnięcia wcześniej ustalonego celu. Metoda wymaga dobrej współpracy pacjenta i terapeuty. PNF wykorzystywany jest między innymi u pacjentów po incydentach neurologicznych (np. udary mózgu) oraz ortopedycznych (np. urazy sportowe).

 • Kurs PNF w pediatrii

Kurs stanowi kontynuację metody PNF. Jest jej rozwinięciem na poziomie zaawansowanym, skierowanym do dzieci i młodzieży. Odpowiednie badanie oraz jego analiza są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia terapii. Metodę wykorzystuje się m.in. u dzieci z zaburzeniami postawy oraz stopami płasko-koślawymi. Stosowana jest ona również w przepuklinach oponowo- rdzeniowych, zanikach mięśniowych oraz uszkodzeniach rdzenia kręgowego.

 • Kurs Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 - 12 miesięcy

Pozwala on na prowadzenie terapii z najmłodszymi pacjentami. Wykorzystując odpowiednie elementy metody przedstawionej na kursie Państwa dziecko nauczy się schematu własnego ciała oraz zdobędzie kolejne umiejętności w rozwoju psychoruchowym. Będą one osiągane przez niemowlę kolejno w różnych pozycjach ciała- w pozycji leżącej, po czworaczą, siedzącą, aż do stojącej. Taka terapia znajdzie zastosowanie u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, asymetrią różnego pochodzenia oraz zaburzeniami napięcia mięśniowego.

 • Szkolenie Rozwój i stymulacja niemowlęcia – prawidłowy i zaburzony rozwój niemowlęcia i małego dziecka

Metody przedstawione na szkoleniu również wykorzystywane są w terapii z najmłodszymi pacjentami. Prezentują one prawidłowe zasady pielęgnacji niemowlęcia w taki sposób, aby wspomagały prawidłowy rozwój psychoruchowy noworodka. Wskazują na odruchy, które towarzyszą dzieciom w pierwszym rok życia. Metodę wykorzystuje się u dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, kręczem szyi oraz asymetrią złożeniową.

 • Kurs masażu klasycznego

Masaż jest często w celach leczniczych oraz relaksacyjnych. Za pomocą odpowiednich technik oraz chwytów oddziałuje się mechanicznie na tkanki człowieka. Masaż wykorzystuję się np. u pacjentów z bólami spowodowanymi określonym trybem życia (np. siedzący tryb pracy) oraz u osób z napiętymi tkankami na tle stresowym. U dzieci oraz niemowląt również stosuje się masaż np. w przypadku kręczu szyi.

 • Kurs Ndt-Bobath Basic

Jest to jedna z dwóch podstawowych metod, które wykorzystuje się do pracy z niemowlętami już od pierwszych miesięcy życia. Podczas terapii prowadzi się u dziecka odpowiednie ruchy, dzięki którym wpływamy na napięcie mięśniowe i uzyskujemy ruchy jak najbardziej zbliżone do prawidłowych. Tak przeprowadzona terapia ma wpływ na ośrodkowy układ nerwowy dziecka. W metodzie Ndt-Bobath bardzo ważne jest pojęcie „handlingu”, czyli czynności pielęgnacyjnych wykonywanych przez rodziców przy niemowlętach. Realizowane w prawidłowy sposób są istotnym elementem wspomagającym rozwój małego pacjenta. Dlatego tak ważna jest znajomość rodzica m. in. w jaki sposób podnosić, nosić oraz przewijać niemowlę. Metoda Ndt-Bobath wykorzystywana jest u dzieci z zaburzonym oraz opóźnionym rozwojem psychoruchowym- u wcześniaków, niemowląt z asymetrią różnego pochodzenia oraz wzmożonym i obniżonym napięciem mięśniowym. Metodę stosuje się również u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi oraz w przypadku kręczu szyi.

Jestem współautorką artykułu pt. „Wpływ hiperbilirubinemii na rozwój psychoruchowy niemowląt”, który wkrótce pojawi się w czasopiśmie rehabilitacyjnym. Temat ten został zaprezentowany na XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Badania, które zostały przeprowadzone dowodzą, iż hiperbilirubinemia ma wpływ na rozwój psychoruchowy niemowląt. Dzieci z niższymi wartościami bilirubiny rozwijały się lepiej niż te, u których po urodzeniu były one wysokie.