Rehabilitacja niemowląt

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Doświadczona terapeutka wypracowuje z dzieckiem prawidłowe nawyki ruchowe, pracuje nad poszczególnymi pozycjami lokomocyjnymi, jednocześnie niweluje przetrwałe odruch, wzmożone napięcie i stymuluje zbyt wiotkie mięśnie. Wszystko w przyjaznej, spokojnej atmosferze nastawionej na potrzeby dziecka. W terapii wykorzystujemy nowoczesne metody oddziaływania na dziecko m. in.- metoda neurorozwojowa, NDT Bobath, PNF, kinesio taping.

Pomagamy w:

Zaburzeniach napięcia mięśniowego Asymetrycznym ułożeniu ciała Opóźnieniach rozwoju ruchowego Kręczach szyi Uszkodzeniach okołoporodowych Zaburzeniach neurologicznych Wadach stóp u niemowląt